Mitä opintojen alussa on hyvä ottaa huomioon?

Pääsykoe on selätetty ja odotat uutta uljasta opintaivalta innosta puhkuen! Ensimmäisten viikkojen aikana tekemäsi valinnat vaikuttavat merkittävästi siihen, alkavatko opintosi antoisasti vai tuskien taipaleena. Oman opintopolun hallitseminen on samanlainen haaste kuin minkä tahansa projektin päälliköinti, joten siihen kannattaa suhtautua yhtä vakavasti. Sinulla on aikataulu, työtehtäviä ja yksi ainoa työntekijä, joka yrittää koko ajan vakuutella, kuinka Netflix-maraton on paljon hauskempaa kuin esseen kirjoitus. Hyvällä perusorganisoinnilla saat välttämättömän paperisodan selätettyä nopeasti ja opintojen etenemisen vaatimat tehtävät organisoitua tavalla, joka raivaa tilaa niin oppimiselle kuin hauskanpidollekin.

Rytmiin pääsee parhaiten tekemällä yksinkertaisen listan. Tekniikoita on monia: toinen pitää paperilla ranskalaisia viivoja ja tussaa yli hoidetut tehtävät, toisella on kännykkäsovellus jossa pitää kirjaa tekemättömistä tehtävistä, kolmas rakentaa taulukon, jossa on värikoodattu kunkin kurssin sisältä saadut tehtävät ja niiden tila. Valitse tekniikka joka sopii sinulle, mutta kirjaa kaikki tehtävät ja koulusuoritteet ylös sitä mukaa, kun niitä tulee eteen. Näin näet, mitä on vielä tekemättä ja saat henkisen tyydytyksen jokaisesta tehtävän valmiiksi kuittaamisesta. Vanhan sanonnan mukaan elefantti syödään pala kerrallaan ja sama pätee opintoihin: kun näet, minkälaisista paloista lukuvuosielefantti edessäsi rakentuu, on helpompi lähteä pilkkomaan sitä tehtävä kerrallaan.

Välttämättömät pahat ja hyvät

Pääsykokeen läpäisystä kertova kirje aloittaa vyöryn muodollisuuksia, jotka kannattaa hoitaa heti pois alta. Uusi opinahjosi tulee lähettämään sinulle selkeät ohjeet ja materiaalit. Siinä missä ohjeet voi hyvin ohittaa ruotsalaisen huonekalufirman tuotetta kasatessa, kannattaa ne tällä lukea läpi ajatuksella. Ensimmäinen ja tärkein asia listalla on opiskelupaikan vastaanottaminen ja kouluun ilmoittautuminen. Seuraavaksi kannattaa hoitaa pois alta koulun järjestelmiin rekisteröityminen ja koulun kirjastokortin tilaaminen. Ulkopaikkakuntalaisena seuraava luonteva askel on asunnon etsiminen. Paikallinen opiskelija-asuntoyhdistys on yleensä edullisin ratkaisu, mutta myös Facebookin ryhmistä löytyy paljon edullisia asuntoja ja alivuokrahuoneita niin lyhyeen kuin pitkäaikaiseenkin käyttöön. Moni asuntovuokrausryhmä löytyy haun kautta sanoilla ‘Vuokra-asunnot’ ja kaupungin nimi, esimerkiksi “Vuokra-asunnot Helsinki”.

Sitten on raha-asioiden vuoro: opintotuen- ja lainan hakeminen sekä mahdollisen asumistuen haku. Opintorahaa ja siihen kuuluvaa valtion takaamaa lainaa haetaan verkkohakemuksella Kelan sivuilla. Asumislisää opintotukeen maksetaan vain ulkomailla opiskeleville, mutta Manner-Suomessa asuvana voit hakea Kelan yleistä asumistukea verkkohakemuksella. Opintovapaalle jäävänä aikuisopiskelijana voit hakea ehtojen täyttyessä aikuiskoulutustukea Koulutusrahastosta. Opiskelijat saavat alennusta lukuisista paikoista sekä tavaroista että palveluista. Liikuntapaikat, uimahallit, elokuvateatterit ja kaupat antavat monesti opiskelija-alennusta. Kirjakaupoista saat kanta-asiakkaana oppikirjat edullisemmin ja joukkoliikenneliputkin ovat merkittävästi edullisempia. Saadaksesi alennukset, sinulla tulee olla opiskelijakortti. Sen tilaaminen onnistuu oppilasyhdistyksesi kautta, eli kannattaa lukea koulusta saamasi infopaketit huolella.

Rentoutta aikataulutuksen kautta

Käytännön paperisodan jälkeen pääset vihdoin itse asiaan: opiskeluun. Opintojen ensimmäiset viikot ovat ratkaisevat, sillä niiden aikana aikataulutat ensimmäisen opintovuotesi. Tutkintoon opiskelu on joustavampaa kuin koskaan ennen, mutta valinnanvapauden kääntöpuoli on valinnanvaikeus. Useimmissa oppilaitoksissa on jo valmiina ehdotus siitä, miten aloitat opintosi. Älä lykkää opintosuorituksia turhaan hamaan tulevaisuuteen, vaan hoida peruskurssit pois alta niin nopeasti kuin mahdollista. Valinnaiset kiehtovat kurssit tuntuvat houkuttelevilta, mutta varo kahmimasta liikaa kursseja kerralla pöydällesi. Pidä kiinni asettamistasi aikatauluista, jotta pystyt todella nauttimaan myös vapaa-ajasta ilman tekemättömistä töistä aiheutuvaa stressiä ja syyllisyyttä.

Opintojen aikana olet itse oma pomosi, joten toimi kuin hyvä esimies: pidä huolta motivaatiostasi ja jaksamisestasi. Pelkkä opiskelu ei tee pääkopalle hyvää, mutta toisaalta liian löysällä kurilla saatat jäädä jälkeen opinnoissasi ja päätyä niiden viiden prosentin joukkoon, jotka vuosittain keskeyttävät tutkintoon tähtäävät opinnot. Tarkkaile itseäsi kuten esimies tekisi. Mitä juuri nyt tarvitset? Hiukan patistusta uhkaavan deadlinen alla? Vai kenties vapaaillan, koska olet raatanut ansiokkaasti? Tasapainoiseen elämään kuuluu työn (jota opiskelukin on) lisäksi hyvä ja monipuolinen ruoka, liikunta sekä riittävä määrä unta. Huolehdi itsestäsi kokonaisvaltaisesti ja pidä omien opintojesi ohjaus hallinnassa napakasti mutta rennosti!

Miten edetä korkeakouluopiskeluissa tavoiteajassa?

Korkeakoulusta valmistuminen tavoiteajassa on monelle paljon haastavampaa kuin ennalta voisi odottaa. Yhä useampi opiskelija käy töissä opintojensa ohella, toimiminen opiskelijajärjestöissä voi viedä suurenkin siivun aktiivisen opiskelijan ajasta ja moni opiskelija myös matkailee ja suorittaa vaihto-opintoja ulkomailla pärjätäkseen tulevaisuudessa yhä kansainvälistyvämmillä työmarkkinoilla. Moni opintojensa loppusuoralla oleva opiskelija on eritoten pääkaupunkiseudulla työnantajien joukossa jo niin haluttua pääomaa, että lopputyöt joko viivästyvät tai jäävät tekemättä siksi, että opiskelijat haluavat tarttua houkutteleviin työtarjouksiin ja päästä ansainnan makuun ja täyttä viikkoa tehdessä harva kykenee iltaisin kirjoittamaan vielä lopputyötään. Yliopistotutkinnon saavuttamisen tavoiteaika on viisi vuotta, johon esimerkiksi vain kymmenesosa Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoista ehtii. Mikäli valmistumista ei ole saavutettu seitsemässä vuodessa, täytyy opiskeluun anoa lisäaikaa. Valmistumalla viidessä vuodessa, opiskelija osoittaa tuleville työnantajilleen määrätietoisuutta ja osaamista sekä hyötyy opintolainan hyvityksestä, mutta määräajassa valmistuminen ei kuitenkaan ole vain opiskelijan etu, sillä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitus on osittain riippuvainen määrätyssä aikataulussa valmistuvien opiskelijoiden määrästä. Koska määräajassa valmistuminen on sekä opiskelijan, oppilaitoksen, että yhteiskunnan etu, päätimmekin koota alle vinkkejä, jotka huomioon ottamalla korkeakoulusta valmistuminen aikataulussa on mahdollista.

Suunnittele opintosi hyvin ja aseta välitavoitteita

Vanha suomalainen sanonta “hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pätee myös opintojen aikatauluttamisessa. Tekemällä huolellisen selvitystyön opintojesi alussa tulevien vuosien aikataulusta, säästät itsesi todennäköisesti monelta harmilta. Myös omiin tehtyihin suunnitelmiin sitoutuminen on äärimmäisen tärkeää, jotta pysyt suunnitellulla polulla mahdollisuuksiesi mukaan valmistumiseen saakka ja saat diplomin käteesi tavoiteajassa. Moni opiskelija jättää vuosittain pakollisia opintosuunnitelmaan sisältyviä kursseja tekemättä siirtäen ne tulevaisuudessa suoritettaviksi, mikä usein kostautuu myöhemmin. Uskallammekin väittää, että lähes jokainen tuntee henkilön, jonka korkeakoulusta valmistuminen myöhästyy kolmen opintopisteen ruotsin kielen kurssin suorittamatta jättämisen vuoksi. Suunnittele siis opintosi ensimmäisestä vuodesta lähtien tarkasti, ota huomioon, ettei monia pakollisia kursseja järjestetä kuin kerran lukuvuodessa ja uskalla pyytää korkeakoulusi opintokoordinaattoreilta apua, mikäli suunnitelmissasi tapahtuu muutos tai et jostakin syystä kykenekään pysymään aikataulussa. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut tekevät kovasti töitä auttaakseen opiskelijoita valmistumaan määräajassa ja opinahjostasi löytyykin varmasti tarvittavat resurssit sinunkin auttamiseesi ja ulkopuolisen mielipiteen kuuleminen opintojesi aikatauluun ja sisältöön liittyen voi olla hyödyllistä. Mikäli siis eteesi sattuu esimerkiksi upea työmahdollisuus ja opintosi siitä syystä viivästyvät, voit aina keskustella korkeakoulusi kanssa mahdollisuuksista suorittaa opintopisteitä työelämässä, esimerkiksi tekemällä useampia työharjoitteluja.

Pidä huolta jaksamisestasi ja laita projektit tärkeysjärjestykseen

Vaikka tavoiteajassa valmistuminen onkin suositeltavaa, ei sen tulisi tapahtua oman hyvinvoinnin kustannuksella. Onkin siis tärkeää, että opiskelijat pitävät huolta jaksamisestaan riittävän unen, sosiaalisten suhteiden ja liikunnan avulla, sillä väsähtäneenä ja alakuloisena työtehokin on keskimääräistä matalampi. Vaikka opiskelu mielletäänkin useasti kunnianhimoisten opiskelijoiden prioriteettilistalla ykköseksi, pitäisi hyvinvoinnin tulla aina opiskelua ennen. Hyvinvointia edistävät etenkin ainoastaan sellaisten projektien ja työtehtävien valitseminen, joista saatava hyöty on korkein. Jokaisen opiskelijan tulisi siis pysähtyä miettimään, mitkä työ- ja opiskelijajärjestöjen projektit ovat todella tärkeitä ja niitä, joihin opintojen kustannuksella voi hyvällä omalla tunnolla antaa aikaansa. Pärjäisitkö pelkällä opintorahalla, asumistuella ja opintolainalla, vai onko sinun pärjätäksesi tehtävä töitä? Nautitko opiskelijajärjestöissä toimimisesta ja onko siitä sinulle riittävästi hyötyä suhteessa annettuun panokseen? Voisitko suorittaa vaihto-opintosi niin, että ne kokonaisuudessaan voidaan hyväksilukea tutkintoosi, jotta valmistut aiemmin? Kunnianhimoiset opiskelijat haalivat helposti liikaa tehtäviä, jolloin mikään ei enää valmistukaan ajallaan ja stressitasot nousevat huolestuttavan korkeiksi ja uhkaavat hyvinvointia. Uskalla siis kysyä itseltäsi rohkeasti kysymyksiä omasta tärkeysjärjestyksestäsi ja pitää huolta omasta hyvinvoinnistasi, jotta valmistut ajoissa ja pääset siirtymään työelämään hyvillä mielin, korkeakoulututkinnon diplomi taskussasi.

Ammattikorkeakoulussa opiskeleminen

Nykypäivänä opintopolkuja on monia ja Suomessa kaikki ihmiset ovat koulutuksen suhteen tasa-arvoisessa asemassa. Valtion opintotuki tarjoaa eri lähtökohdista aloittaville opiskelijoille yhtäläiset mahdollisuudet opiskeluun. Tasa-arvoisiin kouluttautumismahdollisuuksiin vaikuttaa myös päätös, jolla ylioppilastutkinnosta ja ammattitutkinnoista tehtiin samanarvoisia. Nyt yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin on mahdollista päästä opiskelemaan sekä ylioppilastutkinnolla, että ammattikoulun papereilla. Monilla onkin herännyt epäilys siitä, mikä ammattikorkeakoulun asema tänä päivänä on. Yliopistosta hankitut pätevyydet arvotetaan useissa yrityksissä edelleen ammattikorkeakoulututkintoja korkeammalle ja esimerkiksi kauppatieteiden kandidaatit kiilaavat työpaikkoja hakiessa usein tradenomien ohitse. Samaan aikaan ammattikorkeakoulujen opintosuunnitelmia muutetaan toistuvasti ja oppilaitoksia yhdistetään taloudellisen tehokkuuden parantamiseksi.

Ammattikorkeakoulujen arjessa koulutukselle asetetut tavoitteet ja niistä aiheutuvat muutokset ovat esillä selvästi. Monissa talousahdingossa olevissa ammattikorkeakouluissa säästöjä tavoitellaan yhdistämällä luokkia, hyödyntämällä samoja kurssipaketteja useammissa koulutusohjelmissa ja vähentämällä opettajia. Opiskelijoille tämä voi näkyä opetuksen heikentyneenä laatuna, lisääntyneenä verkkokurssien määränä, sekä käytännön harjoittelun vähenemisenä. Ammattikorkeakouluopinnot sisältävät runsaasti omatoimista opiskelua ja vaativat monia työtunteja normaalin koulupäivän lisäksi. Tämä asettaa haasteita opiskelijoiden ajankäytölle, sillä moni opiskelija käy opintojen ohessa osa-aikaisesti töissä rahoittaakseen opiskelun. Toki monille nuorille osa-aikainen työ tuo myös kaivattua työkokemusta, joka auttaa työnhaussa ja työllistymisessä valmistumisen jälkeen.

Käytännön harjoittelu osana opintoja

Moni nuori valitsee ammattikorkeakoulun yliopiston sijasta AMK-opintojen käytännönläheisyyden vuoksi. Yliopisto-opintojen ollessa tunnettuja luennoistaan, ammattikorkeakoulut tarjoavat käytännön harjoittelua ja valmistavat opiskelijoita monen mielestä paremmin opiskeltavan alan konkreettisiin työtehtäviin. Jokaiseen ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy vähintään kaksi harjoittelua, sekä opinnäytetyö. Tämän lisäksi monet koulutusohjelmat on erikseen suunniteltu sellaisiksi, jotka toteutetaan yhdessä erilaisten yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Useimmiten tällaisissa koulutusohjelmissa toteutetaan erilaisia käytännön projekteja osana opintoja. Lähtökohtaisesti jokaisen ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen pitäisi osata koulutusohjelman ammattia vastaavat työtehtävät, tuntea alan perusteet ja osata soveltaa oppimaansa uuden kehittämiseksi. Ammattikorkeakoulut tarjoavat hyvän perustan todelliseen työelämään ja monia työkaluja, joilla kehittää omaa osaamista myös työelämässä.

Ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmat sisältävät aina kolmanneksen perusopintoja, joissa opiskellaan alan perustermistö ja hahmotetaan opiskelijalle ala kokonaisuutena. Näiden lisäksi opintoihin kuuluvat suuntautumisopinnot, jotka puolestaan pitävät sisällään alan ammatin opintoja. Ammattiopinnoissa harjoitellaan käyttämään työssä tarvittavia välineitä, ohjelmistoja ja työtaitoja. Harjoittelut tukevat näiden taitojen oppimista ja harjoittelupaikka onkin yksi tärkeimmistä avaimista opiskelun jälkeiseen alalle työllistymiseen. Ammattikorkeakouluissa opiskelijoille pyritään takaamaan riittävä määrä työelämäkontakteja, jotta työllistyminen onnistuisi. Näiden opintojen lisäksi opiskelijalla on vapaus valita myös muita, koulutusohjelman ulkopuolisia kursseja oman valintansa mukaan. Ammattikorkeakoulujen laaja kurssitarjonta eri aloilta tarjoaakin opiskelijalle monia mielenkiintoisia mahdollisuuksia aina kielten opiskelusta kuvanveistoon.

Opiskelu ja yhteisöllisyys

Opiskelu ammattikorkeakoulussa on hyvin yhteisöllistä. Ammattikorkeakoulututkinnot suoritetaan yleensä tiivisti opintoryhmissä, joihin kuuluu noin 25-35 opiskelijaa koulutusohjelmasta riippuen. Opintoryhmä suorittaa yhdessä alan perusopinnot, sekä osan suuntaavista opinnoista. Opintoryhmät tarjoavat mainion pohjan uusien kontaktien ja ystävyyssuhteiden solmimiselle. Oman opintoryhmän ohessa myös suuntaavien opintojen tunneilla tutustuu helposti muihin opiskelijoihin ja useimmissa ammattikorkeakouluissa on hyvin aktiivinen opiskelijaelämä. Opiskelujen oheinen yöelämä onkin monelle opiskelijalle se, mikä opiskeluajoista jää lämpimimmin mieleen. Verkostoituminen opiskelujen aikana on erittäin tärkeää, sillä samalla muodostuu tulevien ammattilaisten verkosto, josta on apua myöhemmin työelämässä. Useimmilla ammattikorkeakouluilla on myös aktiivista alumnitoimintaa.

Ammattikorkeakoulututkintoja on tarjolla laidasta laitaan, niitä on helppo yhdistellä ja laatia oma opintopolku. Avoin ammattikorkeakoulu verkko-opintoineen tarjoaa ammattikorkeakoulutasoista opetusta myös niille, joiden ei ole mahdollista päästä opiskelemaan kokopäiväisesti. Ammattikorkeakoulussa opiskeleminen on erinomainen vaihtoehto käytännön harjoittelua kaipaavalle opiskelijalle ja koulutukseen voi yhdistää myös pidemmän jakson työelämässä. Opintojen itsenäisyys ja vapaavalintaisuus tukee ammatillista kasvua ja valmistaa ennalta työelämään, jossa vaaditaan itsenäisyyttä ja oma-aloitteisuutta. Ammattikorkeakoulututkinnon tavoite on tuoda alan käsitteet, työkalut ja yrityksen opiskelijoille tutuksi jo ennen työelämään astumista. Monille ammattikorkeakoulututkinto on myös välipysäkki kohti yliopisto-opintoja tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.